International Journal of Embedded Systems (IJES)

International Journal of Embedded Systems

2020 Vol.12 No.3


Pages Title and author(s)
277-285Multimedia push system based on a wellness slot machine
Yi-Chun Chang; Jian-Wei Li; Chia-Ching Lin; Fu-Syuan Yang
DOI: 10.1504/IJES.2020.107034
286-293Analysis of single-hop routing protocol evaluation models in wireless sensor networks
Ning Cao; Guofu Li; Hua Yu; Yingying Wang; Mei Wu; Chenjing Gong
DOI: 10.1504/IJES.2020.107036
294-304A research on hierarchical trackback technique for individual big data
Hong Zhang; Bing Guo; Yun-Cheng Shen; Xu-Liang Duan; Xiang-Qian Dong; Yan Shen
DOI: 10.1504/IJES.2020.107037
305-314Scale-adaptive vehicle tracking based on background information
Wei Sun; Yuzhou Zhao; Xiaorui Zhang; Yang Wu
DOI: 10.1504/IJES.2020.107045
315-323The effects of varying levels of mental workload on motor imagery based brain-computer interface
Bin Gu; Long Chen; Yufeng Ke; Yijie Zhou; Haiqing Yu; Kun Wang; Dong Ming
DOI: 10.1504/IJES.2020.107044
324-340Intra and inter-core power modelling for single-ISA heterogeneous processors
Krastin Nikov; Jose Nunez-Yanez
DOI: 10.1504/IJES.2020.107046
341-349Automatic melanoma diagnosis framework based on common image feature learning
Wei Sun; Hui Xu; Xiaorui Zhang; Aiguo Song
DOI: 10.1504/IJES.2020.107047
350-358Topology control for constructive interference-based data dissemination in WSN
Xiangmao Chang; Yizhen Chen; Yan Li
DOI: 10.1504/IJES.2020.107041
359-370Study on the observability degree of integrated inertial navigation system of autonomous underwater vehicle
Qi Wang; Chang-song Yang; Yu-xiang Wang
DOI: 10.1504/IJES.2020.107038
371-379Moving vehicle video detection combining ViBe and inter-frame difference
Wei Sun; Hongji Du; Guangyi Ma; Shunshun Shi; Xiaorui Zhang; Yang Wu
DOI: 10.1504/IJES.2020.107042
380-392Design of dry-type transformer temperature controller based on internet of things
Yan Leng; Jian Qi; Yepeng Liu; Fujian Zhu
DOI: 10.1504/IJES.2020.107043
393-400A new mobile opportunity perception network strategy and reliability research in coal mine
Ping Ren; Jingzhao Li; Dayu Yang
DOI: 10.1504/IJES.2020.107015