Sample issue

You can read all of these full-text articles free of charge - click Free access

International Journal of Electric and Hybrid Vehicles (IJEHV)

International Journal of Electric and Hybrid Vehicles


Title Author(s) Vol. and Issue nos. Page nos. Full-text article
Power optimisation of electric coasterAtaur Rahman; Mizanur Rahman; Ahmad Faris Ismail; Sany Izan IhsanVol.10 No.182-94Free access
Simulation and analysis of heat losses of in-wheel motor for micro-electric vehiclesQiping Chen; Qiang Xiao; Sheng Kang; Liping Zeng; Chuanjie Liao; Xiangqin LiVol.10 No.170-81Free access
Research on battery data compression method for electric vehiclesZunyu Mei; Xiaogang Wu; Xiaoyu Li; Chunbo ZhuVol.10 No.157-69Free access
Research on the energy management of composite energy storage system in electric vehiclesMeilan Zhou; Zhanhua Liu; Jifeng FengVol.10 No.141-56Free access
Matching and optimisation of an in-wheel tri-motor powertrain for electric vehiclesHongyu Shu; Xingpeng Diao; Yexing Liao; Qiping ChenVol.10 No.126-40Free access
Control of a hybrid electric vehicle with dual clutch transmission configurations during mode transitionWalid Elzaghir; Yi Zhang; Narasimhamurthi Natarajan; Frank Massey; Chris Mi; Hafiz MalikVol.10 No.11-25Free access