International Journal of Nanotechnology (IJNT)

International Journal of Nanotechnology

2015 Vol.12 No.10/11/12

Special Issue on Nano/Micro Optical Technologies

Guest Editors: Professor Dawei Zhang, Professor Huikai Xie, Associate Professor Guangya Zhou, Professor Hongzhi Jia and Professor Dao Hua Zhang

Editorial

Pages Title and author(s)
742-752LED induced fluorescence detector integrated in microfluidic cell chip
Wenwen Gu; Jie Huang; Weimin Tan
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071785
753-760Study on geometry of silicon PIN radiation detector for breakdown voltage improvement
Hong-zhi Liu; Min Yu; Bao-hua Shi; Lin Qi; Shao-nan Wang; An-qi Hu; Hong Du; Jin-yan Wang; Yu-feng Jin; Bing Yang
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071786
761-768Optical and electrical properties of FeSi2 films prepared by DC magnetron co-sputtering
D-P. Zhang; M-D. Zhu; Y. Li; Q-Y. Lin; X-M. Cai; F. Ye; G-X. Liang; Z-H. Zheng; J-T. Luo; P. Fan
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071787
769-781Highly efficient ultra-thin crystalline silicon solar cell with plasmonic cavities
Jing Cao; Chinhua Wang; Xiaofeng Li; Bing Cao; Yimin Lou
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071788
782-792Quadruple-wavelength THz modulator based on compound lattice PC with direct-coupled and side-coupled structure
Wen Zhou; He-Ming Chen
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071789
793-801Comparative characterisations of structural and optical properties of zinc oxide modified by carbon nanotubes and graphene
Ruijin Hong; Wengang Tuo; Dawei Zhang; Chunxian Tao; Dao Hua Zhang
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071790
802-810Mid-infrared ZnGeP2 optical parametric oscillator pumped by Tm:YAlO3 laser
Lixin Wang; Xiaojuan Zhang; Hong Xu
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071791
811-817In situ synthesis of graphene/zinc oxide composite by thermal decomposition of zinc acetate
Ruijin Hong; Liangliang Ding; Chunxian Tao; Dawei Zhang
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071792
818-828Miniature tunable Alvarez lens driven by piezo actuator
Yongchao Zou; Wei Zhang; Feng Tian; Fook Siong Chau; Guangya Zhou
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071793
829-837Design of MEMS-based micro-filter integrating grating and tunable Fabry-Perot cavity
Zhendong Shi; Liang Fang; Chongxi Zhou
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071794
838-848Study on the excitation and propagation characteristics of THz-wave surface plasmon polaritons on the surface of semiconductor
Qi Wang; Qingyong Tang; Dawei Zhang; Zhongfei Wang; Yuanshen Huang; Zhengji Ni
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071795
849-859Simulation and measurement of stiffness for dual beam laser trap using residual gravity method
Zhenggang Li; Yu Shen; Huizhu Hu; Bo Jia; Minqiang Tie
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071796
860-867Surface plasmon-enhanced UV emission of ZnO nanorods using Ag nanoparticles
Xiu Li; Xiuyan Chen; Yanfang Xu; Zhiqing Xin; Yaling Li; Luhai Li
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071797
868-875Fabrication method for inductive mesh film on spherical substrates
Xiaoguo Feng
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071798
876-885Effective bandgap calculation of photonic crystals with sector scatterers
Quan Chai; Lili Liu; Jianzhong Zhang; Weimin Sun; Libo Yuan; Gangding Peng
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071799
886-895Effect of annealing on optical properties and surface structure of ZnO:V thin films
Wei Xu; Weixing Yao
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071800
896-908Comparison of two methods for the synthesis of SiO2/SiC nanoparticles
Zhigang Sun; Xiaojing Qiao; Qingguo Ren; Wangchang Li; Xiang Wan
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071801
909-916Cogwheels for generation of surface plasmon polariton vortex
Zhengji Xu; Landobasa Y.M. Tobing; Dawei Zhang; Dao Hua Zhang
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071802
917-925Generation of a phase contrast Talbot array illuminator with electric controlling
Jinhong Zhang; Yunlin Chen
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071805
926-934Pump couplers in a cascaded structure
Xiao Chen; Qirong Xiao; Guangyong Jin; Ping Yan; Mali Gong
DOI: 10.1504/IJNT.2015.071806