International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2018 Vol.14 No.1


Pages Title and author(s)
1-8Performance of PVDF/TiO2 nano-composite film in the application of energy harvester
Ningli An; Jingjing Ye
DOI: 10.1504/IJNM.2018.089174
9-22Ultra-precision cutting of linear micro-groove array for distributed feedback laser devices
Bing Guo; Xin Yu; Zhaoqi Zeng; Qingliang Zhao; Lei Xu; Xiaoliang Liu
DOI: 10.1504/IJNM.2018.089176
23-33Water dissolution ultra-precision polishing of KDP crystal and its precision cleaning
Yuchuan Chen; Hang Gao; Xu Wang; Xiaoji Teng
DOI: 10.1504/IJNM.2018.089177
34-50Modelling and optimisation of cutting parameters on surface roughness in micro-milling Inconel 718 using response surface methodology and genetic algorithm
Xiaohong Lu; Furui Wang; Xinxin Wang; Likun Si
DOI: 10.1504/IJNM.2018.089178
51-64Study on a non-contact polishing method using motion coupling confined etchant layer technique
Yongzhi Cao; Yuchao Jia; Yongda Yan; Lianhuan Han; Xuesen Zhao; Zhenjiang Hu; Dongping Zhan
DOI: 10.1504/IJNM.2018.089179
65-76Experimental investigation on the abrasive wear of AISI 52100 steel
Zhixiang Chen; Weifeng Yao; Julong Yuan; Zhongdian Cheng; Wei Hang; Tianchen Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2018.089180
77-88Study of materials effects on the single cutting in ultra-precision raster milling
Wang Sujuan; To Suet; Chen Xin
DOI: 10.1504/IJNM.2018.089181
89-100Experimental study and prediction on impact scratching of single abrasive for K9 glass
Chen Li; Feihu Zhang; Xiaoshuang Rao; Bing Leng
DOI: 10.1504/IJNM.2018.089182