International Journal of Materials and Structural Integrity (IJMSI)

International Journal of Materials and Structural Integrity

2017 Vol.11 No.1/2/3


Pages Title and author(s)
1-15Strain-based approach for fatigue crack propagation simulation of the 6061-T651 aluminium alloy
José A.F.O. Correia; Abílio M.P. De Jesus; Alfredo S. Ribeiro; António A. Fernandes
DOI: 10.1504/IJMSI.2017.087336
16-31A discussion and prediction on thermal transfer of interface structure in micro/nano manufacturing
Bing Yang; Yuanbin Xiao; Xu Zhou; Wei Gao; Ping Yang
DOI: 10.1504/IJMSI.2017.087351
32-50Mechanical properties and size scaling of long-eared owl primary feather
Jiali Gao; Jinkui Chu; Le Guan; Ran Zhang
DOI: 10.1504/IJMSI.2017.087340
51-61Temperature effect on structural, optical and NH3 gas sensing properties of TeO2 thin films
M. Manouchehrian
DOI: 10.1504/IJMSI.2017.087343
62-81An exploratory review on some inorganic materials and structure of solar cells
Zhixiang Liu; Daojun Zang; Shuai Xu; Yan Wang; Chunhui Xu; Ping Yang
DOI: 10.1504/IJMSI.2017.087350
82-105Crashworthiness research and optimisation design of sandwich multi-cell conical tube under axial impact
Xiaolin Deng; Wangyu Liu
DOI: 10.1504/IJMSI.2017.087354
106-117Flow behaviours and boundary slip of nitrogen-oxygen mixture confined in nanochannel
Zhongqiang Zhang; Maolei Hao; Zhen Liu; Guanggui Cheng; Jianning Ding
DOI: 10.1504/IJMSI.2017.087355
118-130Fabrication and experimental investigation of a porous zinc alloy structure
Abhay Chaturvedi; Shashank Chaturvedi
DOI: 10.1504/IJMSI.2017.087369
131-154Thermodynamic analysis of temperature shrinkage effect of wall filled frame structure
Yan Li; Quan Fang; Chao-Dong Lin; Dan-Feng Guo; Miao Wang
DOI: 10.1504/IJMSI.2017.087372