International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC)

International Journal of Modelling, Identification and Control

2010 Vol.10 No.3/4

Special Issue on Biologically Inspired Systems and Intelligent Robots

Guest Editors: Professor Huosheng Hu, Professor Hongnian Yu and Professor Yi Zhang

Editorial

Pages Title and author(s)
184-193Mobile robot localisation using ZigBee wireless sensor networks and a vision sensor
Hongbo Wang, Ke Yu, Hongnian Yu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034570
194-201Parameter optimisation of human-simulated intelligent controller for a cart-double pendulum system
Guiqiang Chen, Linjian Tang, Zushu Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034571
202-212A fast handover scheme based on multiple mobile router cooperation for a train-based mobile network
Zhiwu Huang, Yingze Yang, Huosheng Hu, Kuo-Chi Lin
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034572
213-221An intelligent visual hand motion tracking system for home-based rehabilitation
Yi Zhang, Yuan Luo, Ling Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034573
222-229Small UAV controlled by an online adaptive fuzzy control system
Tongyue Gao, Jinjun Rao, Zhenbang Gong, Jun Luo, Wei Ding, Xinwen Gao
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034574
230-237A novel information fusion based FTT algorithm for a driver fatigue monitoring system
Qiufen Yang, Weihua Gui, Huosheng Hu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034575
238-245Distributed model predictive control for multi-agent systems with coupling constraints
Wei ShanBi, Baocang Ding, Chen Gang, Chai Yi
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034576
246-254Gearbox incipient fault diagnosis using feature sample selection and principal component analysis
Weihua Li, Yabing Xu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034577
255-262Study of weak high-frequency CW signal detection based on stochastic resonance
Jinzhao Lin, Guojun Li, Xiaona Zhou, Daojun Zhou, Tianggang Shi, Yong Jiang
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034578
263-271Real-time gait classification based on fuzzy associative memory
Jun Zhang, Zhijing Liu, Hong Zhou
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034579
272-280Natural ceiling features based self-localisation for indoor mobile robots
Liwei Han, De Xu, Yi Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034580
281-291Aggregation behaviour analysis, modelling and control of anisotropic stochastic swarm systems
Zhibin Xue, Jianchao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034582
292-300Application of advanced fault diagnosis technology in electric locomotives
Lixin Lin, Xinhua Jiang, Zhiwu Huang, Huosheng Hu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034581