International Journal of Hybrid Intelligence (IJHI)

International Journal of Hybrid Intelligence

2019 Vol.1 No.4


Pages Title and author(s)
269-283Collaborated feature supervector and collaborated language model for phonotactic language recognition
Wei-Wei Liu; Guo-Chun Li; Cun-Xue Zhang; Tai-Qing Dong; Jian-Hua Zhou; Yan-Miao Song; Jian-Zhong Liu; Zhao Peng; Yu-Bin Huang; Jian-Feng Tong; Jing-Fang Lu; Xing-Hua He; Yu-Jian Tang; Fu-Qiang Yuan; Bin Guo; Lei Gao
DOI: 10.1504/IJHI.2019.106787
284-307Collaboration adaptive filtering model for data reduction in wireless sensor networks
Walaa M. Elsayed; Hazem M. El-Bakry; Salah M. El-Sayed
DOI: 10.1504/IJHI.2019.106724
308-325Multi area power dispatch strategy considering economic and environmental aspects using NDSGA II
Abhik Hazra; Saborni Das; Mousumi Basu; Ashish Laddha
DOI: 10.1504/IJHI.2019.106731
326-361Weighted multi-modal bat algorithm with improved search
Reshu Chaudhary; Hema Banati
DOI: 10.1504/IJHI.2019.106788