International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (IJEPEE)

International Journal of Economic Policy in Emerging Economies

2024 Vol.19 No.3/4

Special Issue on: New Challenges and Economic Policy for Emerging Economies in the Age of Intellectual Machines

Guest Editor: Prof. Elena G. Popkova

Editorial: Industry features of the economic policy of emerging economies in the age of intellectual machines

Pages Title and author(s)
234-247A new educational model for training digital personnel and intelligent machines: standardisation vs. flexibility
Aleksei V. Bogoviz; Alexander N. Alekseev; Svetlana V. Lobova; Vladimir S. Osipov
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139085
248-258Formation and development of digital marketing in a business environment
Galina A. Morozova; Igor E. Mizikovsky; Elena V. Kornilova; Elena Y. Trifonova; Svetlana N. Kuznetsova
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139086
259-272Financial strategy of human development management in emerging economies in the age of intellectual machines
Veronika V. Yankovskaya; Maria V. Zaytseva; Irina V. Petrovskaya; Olga Yu. Kuzmina
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139075
273-284Financial measurement of emerging economies' effectiveness in the age of intellectual machines: scientific methodology and policy implications
Tatiana M. Vorozheykina; Lyudmila I. Tsvetkova; Elena L. Pozharskaya; Yuliya A. Agunovich
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139072
285-295Engineering enterprise cost management policy in a developing real economy
Igor E. Mizikovsky; Dmitry N. Lapaev; Dmitry A. Kornilov; Sergey N. Yashin; Viktor P. Kuznetsov
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139083
296-307Digital personnel in labour market as the basis of creating highly efficient jobs in developing countries in the age of intellectual machines
Mikhail Y. Zakharov; Elena A. Sulimova; Maria E. Konovalova; Timur A. Mustafin
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139070
308-321Budgetary stability of territories as a consequence of developing and developed economies of the regions of Russia
Nadezhda I. Yashina; Ekaterina P. Garina; Elena V. Romanovskaya; Natalia S. Andryashina; Sergey D. Tsymbalov
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139074
322-332Models of economic growth of Russia's regions in the age of intellectual machines: technological breakthrough vs. stability and sustainability
Arsen S. Abdulkadyrov; Magomed Kh. Abidov; Stanislav Yu. Evdokimov; Viktor N. Kvasnitsky; Suren Khachaturian
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139073
333-345Marketing model of distribution of intellectual machines as new subjects of socio-economic relations in emerging economies
Bogdan S. Vasyakin; Dmitry N. Mednikov; Ekaterina A. Karelina; Alexey S. Kharlanov
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139071
346-356Managing innovations and digitalisation in the age of intellectual machines: challenges for the economic policy in Russian regions
Yakhya G. Buchaev; Arsen S. Abdulkadyrov; Salihbek G. Abdulmanapov; Rauf N. Gadzhiev; Zalina M. Abdullaeva
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139068
357-367Labour mobility in emerging economies: a contribution to provision of employees' competitiveness in the age of intellectual machines
Khadizhat M. Khadzhalova; Shahmardan S. Muduev; Sabina E. Savzikhanova; Olga V. Budzinskaya; Zagrat Z. Arslagereeva
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139082
368-380Hi-tech production based on intelligent machines in emerging economies in Industry 4.0: a source of new quality of economic growth or a path to socio-economic crisis
Anastasiya A. Sozinova; Ekaterina N. Ilyina; Larisa V. Shabaltina; Emil Velinov; Larisa V. Popova
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139077
381-392Industry 4.0 as the vector of industrial development in emerging economies in the age of intellectual machines: a financial aspect
Vladimir S. Osipov; Galina N. Semenova; Gyulnara A. Adamova; Lidiya B. Larina
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139076
393-404Innovative post-industrial development in the age of intellectual machines: experience and perspectives of financing in emerging economies
Nelia A. Deberdeeva; Tatiana M. Rogulenko; Anna V. Bodiako; Svetlana V. Ponomareva
DOI: 10.1504/IJEPEE.2024.139069