International Journal of Sensor Networks (IJSNet)

International Journal of Sensor Networks

2024 Vol.44 No.1


Pages Title and author(s)
1-22Node WSN localisation based on adaptive crossover-mutation differential evolution
Trong-The Nguyen; Thi-Kien Dao; Truong-Giang Ngo; Trinh-Dong Nguyen
DOI: 10.1504/IJSNET.2024.136339
23-35An enhanced energy efficiency scheme for secure computing in UAV-MEC networks
Jin Qian; Xinmei Gao; Qinghe Gao; Hui Li; Yan Huo; Xiaoshuang Xing
DOI: 10.1504/IJSNET.2024.136336
36-48Assessing deep learning performance in power demand forecasting for smart grid
Hengshuo Liang; Cheng Qian; Wei Yu; David Griffith; Nada Golmie
DOI: 10.1504/IJSNET.2024.136340
49-61NASA space station rolling bearings anomaly detection based on PARA-LSTM model
Yingqian Zhang; Jiaye Wu; Hui Xie; Rongru Hua; Qiang Li
DOI: 10.1504/IJSNET.2024.136334