International Journal of Mechatronics and Automation (IJMA)

International Journal of Mechatronics and Automation

2012 Vol.2 No.3


Pages Title and author(s)
147-156Pinpointed muscle force control via optimising human motion and external force
Ming Ding; Kotaro Hirasawa; Yuichi Kurita; Hiroshi Takemura; Hiroshi Mizoguchi; Jun Takamatsu; Tsukasa Ogasawara
DOI: 10.1504/IJMA.2012.049389
157-168The mechatronic design of a micro-autonomous underwater vehicle (µAUV)
Simon A. Watson; Dominic J.P. Crutchley; Peter N. Green
DOI: 10.1504/IJMA.2012.049397
169-177Neuro-fuzzy-based Smith predictor for FOPLDT process control
Hao Chen; Zoubir Zouaoui; Zheng Chen
DOI: 10.1504/IJMA.2012.049398
178-184Micro audio directional system for portable multimedia devices
Xuesheng Li; Limei Xu; Leon Xu
DOI: 10.1504/IJMA.2012.049399
185-194Rigid model and flexible model of a novel stick-slip driving stage
Bowen Zhong; Liguo Chen; Zhenhua Wang; Lining Sun
DOI: 10.1504/IJMA.2012.049400
195-206Influence of wheel-terrain parameters and multi-objective optimisation of wheel slippage for wheeled robots in rough terrain
Ozoemena Anthony Ani; He Xu; Shaogang Liu; Mahesh Kumar Isher
DOI: 10.1504/IJMA.2012.049401
207-216A research on the switching control laws for synchronised switch damping on inductor technique
Xu Han; Marcus Neubauer
DOI: 10.1504/IJMA.2012.049402
217-226Megahertz-range longitudinal guided wave excitation by a flexible magnetostrictive sensor for steel strand inspection
Xiucheng Liu; Bin Wu; Cunfu He
DOI: 10.1504/IJMA.2012.049403