International Journal of Internet Manufacturing and Services (IJIMS)

International Journal of Internet Manufacturing and Services

2019 Vol.6 No.4

Special Issue on: Data Intensive Services Based Applications

Guest Editors Dr. Honghao Gao, Prof. Ying Li and Dr. Yuyu Yin

Introduction

Pages Title and author(s)
308-325Automatic service abstraction through data, information and knowledge prioritisation
Yucong Duan; Lixu Shao; Donghai Zhu; Xiaoxian Yang; Xiaobing Sun
DOI: 10.1504/IJIMS.2019.103855
326-342A classification algorithm based on weighted ML-kNN for multi-label data
Ming Jiang; Lian Du; Jianping Wu; Min Zhang; Zexin Gong
DOI: 10.1504/IJIMS.2019.103861
343-356Research on collaborative filtering recommendation algorithm based on social network
Tian Zhang
DOI: 10.1504/IJIMS.2019.103874
357-370Research on collaborative filtering recommendation algorithm based on user interest for cloud computing
Kun He
DOI: 10.1504/IJIMS.2019.103875
371-388Deep well construction of big data platform based on multi-source heterogeneous data fusion
Yu Zhang; Yange Wang; Hongwei Ding; Yongzhen Li; Yanping Bai
DOI: 10.1504/IJIMS.2019.103856
389-402Toward business process recommendation-based collaborative filtering
Wei Luo; Zhihao Peng; Ansheng Deng; Xiaoming Bi
DOI: 10.1504/IJIMS.2019.103860