Sample issue

You can read all of these full-text articles free of charge - click Free access

International Journal of Web and Grid Services (IJWGS)

International Journal of Web and Grid Services


Title Author(s) Vol. and Issue nos. Page nos. Full-text article
Data integrity checking with reliable data transfer for secure cloud storageYong Wang; Xiaoling Tao; Jianbing Ni; Yong YuVol.14 No.1106-121Free access
Compromising location privacies for vehicles cloud computingChi Lin; Yi Wang; Shuang Wei; Danyang He; Jie WangVol.14 No.188-105Free access
Searchable symmetric encryption based on the inner product for cloud storageJun Yang; Shujuan Li; Xiaodan Yan; Baihui Zhang; Baojiang CuiVol.14 No.170-87Free access
PRE+: dual of proxy re-encryption for secure cloud data sharing serviceXu An Wang; Fatos Xhafa; Jianfeng Ma; Leonard Barolli; Yunlong GeVol.14 No.144-69Free access
Key-aggregate searchable encryption under multi-owner setting for group data sharing in the cloudTong Li; Zheli Liu; Chunfu Jia; Zhangjie Fu; Jin LiVol.14 No.121-43Free access
Lattice-based searchable public-key encryption scheme for secure cloud storageRun Xie; Chunxiang Xu; Chanlian He; Xiaojun ZhangVol.14 No.13-20Free access