Sample articles

You can read all of these full-text articles free of charge - click Free access

International Journal of Hydromechatronics (IJHM)

International Journal of Hydromechatronics

The following articles showcase the range and quality of the content in the International Journal of Hydromechatronics (IJHM)


Title Author(s) Vol. and Issue nos. Page nos. Full-text article
Prescribed performance control for a pneumatic cylinder with strong friction via nonlinear extended state observerShaomeng Gu; Ce Yan; Xin Liu; Ling Zhao; Bo LiuVol.6 No.4359-379Free access
Methods to improve motion servo control accuracy of pneumatic cylinders - review and prospectPengfei Qian; Lei Liu; Chenwei Pu; Deyuan Meng; Luis Miguel Ruiz PáezVol.6 No.3274-310Free access
An improved gated convolutional neural network for rolling bearing fault diagnosis with imbalanced dataChangsheng Xi; Jie Yang; Xiaoxia Liang; Rahizar Bin Ramli; Shaoning Tian; Guojin Feng; Dong ZhenVol.6 No.2108-132Free access
A novel tool condition monitoring based on Gramian angular field and comparative learningHongche Wang; Wei Sun; Weifang Sun; Yan Ren; Yuqing Zhou; Qijia Qian; Anil KumarVol.6 No.293-107Free access
Hybrid model-driven and data-driven approach for the health assessment of axial piston pumpsQun Chao; Zi Xu; Yuechen Shao; Jianfeng Tao; Chengliang Liu; Shuo DingVol.6 No.176-92Free access
Applications of level set method in computational fluid dynamics: a reviewHongwei Ning; Shizhi Qian; Teng ZhouVol.6 No.11-33Free access