International Journal of Functional Informatics and Personalised Medicine (IJFIPM)

International Journal of Functional Informatics and Personalised Medicine

2013 Vol.4 No.2

Special Issue on Information Technology for Chinese Medicine

Guest Editors: Dr. Zhao-Hui Liang, Associate Professor Xuezhong Zhou and Dr. Guo-Zheng Li

Editorial

Pages Title and author(s)
84-102The neurological principle: how traditional Chinese medicine unifies body and mind
Stefan Jaeger
DOI: 10.1504/IJFIPM.2013.057391
103-125TCMSearch: an in-use semantic web infrastructure for traditional Chinese medicine
Tong Yu; Meng Cui; Haiyan Li; Shuo Yang; Jinghua Li; Huajun Chen; Peiqin Gu; Yu Zhang
DOI: 10.1504/IJFIPM.2013.057389
126-136Progress in research of peritoneal dialysis complicated with peritonitis
Li-li Deng; Wei-tao Lin
DOI: 10.1504/IJFIPM.2013.057388
137-144Sore throat to patients with IgA nephropathy: traditional Chinese medicine treatment
Peiling Su; Kun Bao; Wei Mao
DOI: 10.1504/IJFIPM.2013.057390
145-166Modelling traditional Chinese medicine therapy planning with POMDP
Qi Feng; Xuezhong Zhou; Houkuan Huang; Xiaoping Zhang; Runshun Zhang
DOI: 10.1504/IJFIPM.2013.057405
167-179Subhealth state classification with AdaBoost learner
Sheng Sun; Zhiya Zuo; Guo-Zheng Li; Xiaobo Yang
DOI: 10.1504/IJFIPM.2013.057406