International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2012 Vol.5 No.2


Pages Title and author(s)
107-118QoS routing protocols for mobile ad hoc networks: a survey
Mandeep Kaur Gulati; Krishan Kumar
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046783
119-125A wireless vehicle surveillance system mixed QoS controls
Xianping Fu; Yafei Wang; Hongbo Liu; Guoliang Yuan
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046778
126-136Hybrid technique for beam forming in smart antenna with spatial diversity
T.S. Ghouse Basha; M.N. Giri Prasad; P.V. Sridevi
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046775
137-143A novel spatial Tomlinson-Harashima precoding scheme in multi-user MIMO broadcast channels
Zufan Zhang; Yinxue Yi; Jing Yang
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046781
144-153Detection and prevention of botnets and malware in an enterprise network
Manoj Rameshchandra Thakur; Divye Raj Khilnani; Kushagra Gupta; Sandeep Jain; Vineet Agarwal; Suneeta Sane; Sugata Sanyal; Prabhakar S. Dhekne
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046776
154-160An improved multidimensional scaling localisation algorithm
Qing-Shan Zhao; Yu-Lan Hu
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046784
161-167QoS provisioning in cellular networks using environment based interference alleviation model
Deepak C. Karia; B.K. Lande; R.D. Daruwala
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046772
168-174Training artificial neural networks using APPM
Zhihua Cui; Chunxia Yang; Sugata Sanyal
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046787
175-183Research on a multi-agent based group awareness model
Lin-Xia Yan
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046780
184-190Behaviour adaptation of context-aware web services in pervasive computing environment
Xiuguo Zhang; Jiatong Li; Zhiqing Chen
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046785
191-198Lightweight key management scheme to enhance the security of internet of things
Dong Chen; Guiran Chang; Dawei Sun; Jie Jia; Xingwei Wang
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046773
199-205A novel improved parallel hybrid immune algorithm for the solution to packing and layout problems
Feng-Qiang Zhao; Guang-Qiang Li; Jia-Lu Du; Chen Guo
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046782
206-211Research on location problem of emergency service facilities based on genetic-simulated annealing algorithm
Changxi Ma; Yinzhen Li; Ruichun He; Bo Qi; Aixia Diao
DOI: 10.1504/IJWMC.2012.046777