International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2007 Vol.2 No.2/3

Special Issue on Media Streaming Over Wireless and Mobile Environments

Guest Editor: Dr. Charalampos Z. Patrikakis

Editorial

Pages Title and author(s)
97-108Robust source-adaptive real-time video transport over wireless multihop networks
Qi Qu, Yong Pei, Xusheng Tian, James W. Modestino
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014450
109-119Adaptive semi-soft handoff for Cellular IP networks
Eriko Nurvitadhi, Ben Lee, Chansu Yu, Myungchul Kim
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014451
120-131Developing a QoS framework for media streaming over TDMA/TDD wireless networks
Francisco M. Delicado, Pedro Cuenca, Luis Orozco-Barbosa
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014452
132-149WAQM: managing QoS in wireless networks by means of an XML-based multiagent system
Giuseppe Araniti, Pasquale De Meo, Antonio Iera, Domenico Ursino
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014453
150-158Rate adaptation for wireless video streaming based on error statistics
Janio M. Monteiro, Ricardo N. Vaz, Antonio M. Grilo, Mario S. Nunes
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014454
159-172Seamless multimedia sessions and real-time measurements in hybrid 3G and WLAN networks
Tasos Dagiuklas, Christos Politis, Fadi-Sotiris Salloum, Dimitris Theofilatos, Sara Grilli-Colombo, Yacine Rebahi, Dorgham Sisalem, Rahim Tafazolli
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014455
173-191A rate adaptation scheme for media streaming over heterogeneous networks
Panagiotis Stathopoulos, Panagiotis Papageorgiou, Dimitris Kouis, Stavroula Zoi, Nicolas Mitrou
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014456
192-211Mobile face detection and tracking for media streaming applications
Dzmitry Tsishkou, Liming Chen, Eugeny Bovbel
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014457
212-223TCP-friendly MPEG-4 streaming video in CDMA networks via power and rate control
Vasilis Friderikos, A. Hamid Aghvami
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014458
224-234Constraint-based media content delivery over heterogeneous networks and devices
Eugenia G. Nikolouzou, Petros D. Sampatakos, Evagelos Kosmatos, Sotiris I. Maniatis, Iakovos S. Venieris
DOI: 10.1504/IJWMC.2007.014459