International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing (IJAHUC)

International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing

2009 Vol.4 No.3/4

Special Issue on Wireless and Mobile Networking

Guest Editor: Dr. Wei Lou

Editorial

Pages Title and author(s)
125-136Location discovery for sensor networks with short range beacons
Fang Liu, Xiuzhen Cheng, Dong Hua, Dechang Chen
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024515
137-147Energy-efficient connected coverage of discrete targets in wireless sensor networks
Mingming Lu, Jie Wu, Mihaela Cardei, Minglu Li
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024516
148-156A traffic aware, energy-efficient MAC protocol for Wireless Sensor Networks
Haigang Gong, Jiannong Cao, Ming Liu, Lijun Chen, Li Xie
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024517
157-167Semantic Sensor Net: an extensible framework
Lionel M. Ni, Yanmin Zhu, Jian Ma, Qiong Luo, Yunhao Liu, S.C. Cheung, Qiang Yang, Minglu Li, Min-you Wu
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024518
168-173A Power-Saving algorithm combing power management and power control for multihop IEEE 802.11 ad hoc networks
Ming Liu, Ming T. Liu
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024519
174-182Sensor network configuration under physical attacks
Xun Wang, Wenjun Gu, Kurt Schosek, Sriram Chellappan, Dong Xuan
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024520
183-190A novel dual-key management protocol based on a hierarchical multicast infrastructure in mobile internet
Jiannong Cao, Lin Liao, Guojun Wang, Hao Ma, Bin Xiao
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024521
191-200The impact of mobility models on mobile IP multicast research
Ming-wei Xu, Qian Wu, Guo-liang Xie, You-jian Zhao
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024522
201-209Analysis of channel allocation scheme for wireless cellular networks
Wenfeng Du, Weijia Jia, Guojun Wang, Wenyan Lu
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024523

Additional Papers

210-222A light-weight scalable truthful routing protocol in MANETs with selfish nodes
Yongwei Wang, Mukesh Singhal
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024524
223-236Facilitating human-centric service delivery using a pluggable service development framework
Nikolaos Dimakis, Georgios Gkekas, Ghassan Karame, Theofilos Karachristos, Stamatis Tsolakidis, John K. Soldatos, Lazaros Polymenakos
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024525
237-250The investigation of delay-constrained multicasting with minimum-energy consumption in static ad hoc wireless networks
Wen-Lin Yang, Lung-Jen Wang
DOI: 10.1504/IJAHUC.2009.024526