Journal cover image

Browse issues


Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Nanomanufacturing

2017 Vol. 13 No. 1

 

PagesTitle and authors
1-11Measurement-based modelling of cutting forces in micro-milling of Inconel 718
Xiaohong Lu; Zhenyuan Jia; Hua Wang; Xiaochen Hu; Guangjun Li; Likun Si
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10003131

12-22Dislocation dynamic simulation of dislocation pattern evolution in the early fatigue stages of aluminium single crystal
Jinxuan Bai; Qingshun Bai; Xin He; Qingchun Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10003132

23-32Effect of the electric-field distribution on the morphology of dot-array gratings fabricated by AFM-based nanolithography
Kexiang Hu; Fei Long; Qingkang Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10003133

33-42The forming characteristic in the single-point incremental forming of a complex shape
Van-Cuong Do; Bong-Hyun Lee; Seung-Han Yang; Young-Suk Kim
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10003134

43-56Modelling and application of particle distribution for atmospheric plasma excitation
Jiangbo Chen; Bing Li; Jufan Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10003135

57-70Experimental study on the performance of capillary pump loop with different operation conditions
Weisong Ling; Wei Zhou; Ruiliang Lui; Shangyou AI
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10003136

71-80Etching and smooth processing of GaAs surface based on the confined etchant layer technique
Yongzhi Cao; Shusen Guo; Yongda Yan; Zhenjiang Hu; Xuesen Zhao; Zengqiang Li
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10003137

81-95Experimental study on shear thickening polishing method for curved surface
Binghai Lyu; Chenchen Dong; Julong Yuan; Lei Sun; Min Li; Weitao Dai
DOI: 10.1504/IJNM.2017.10003138