Journal cover image

Browse issues


Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Nanomanufacturing

2016 Vol. 12 No. 2

 

PagesTitle and authors
109-118Surface texturing with laser multiple-spot scanning technology
Yi Xie; Yongjian Li; Yuming Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2016.077057

119-142Stress field analysis of the single pulse discharge machining insulating alumina ceramics with high instantaneous energy density
Renjie Ji; Honge Liu; Yonghong Liu; Chenchen Xu; Ruiqiang Diao
DOI: 10.1504/IJNM.2016.077058

143-153Process parameters optimisation for Si3N4 in chemical-mechanical polishing via Taguchi technique
Lin-Lin Wan; Zhao-Hui Deng; Chao-Deng Wang; Wei Liu; Zhi-Jian Liu
DOI: 10.1504/IJNM.2016.077059

154-166The research and modelling about plastic flow measurement of machined surface in precision turning of hardened steel GCr15
Guangjun Chen; Xianli Liu; Liang Wang; Xiaoqin Zhou
DOI: 10.1504/IJNM.2016.077061

167-180A new static accuracy design method for ultra-precision machine tool based on global optimisation and error sensitivity analysis
Guoda Chen; Yazhou Sun; Lihua Lu; Wanqun Chen
DOI: 10.1504/IJNM.2016.077062

181-196The study on rapid identification of the key error sources of multi axis motion system based on quasi-rigid body error model
Yangpeng Liu; Jianjun Ding; Fengdong Wang; Xingyuan Long; Zhuangde Jiang
DOI: 10.1504/IJNM.2016.077064

197-213Experimental research on the belt grinding technology for the real-R edge of the aero-engine precision-forging blade
Haining Li; Guijian Xiao; Yun Huang; Yaxiong Chen; Lai Zou
DOI: 10.1504/IJNM.2016.077066