Journal cover image

Browse issues


Vol. 29
Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Modelling, Identification and Control

2010 Vol. 10 No. 3/4

Special Issue on Biologically Inspired Systems and Intelligent Robots

Guest Editors: Professor Huosheng Hu, Professor Hongnian Yu and Professor Yi Zhang

 

Editorial
PagesTitle and authors
184-193Mobile robot localisation using ZigBee wireless sensor networks and a vision sensor
Hongbo Wang, Ke Yu, Hongnian Yu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034570

194-201Parameter optimisation of human-simulated intelligent controller for a cart-double pendulum system
Guiqiang Chen, Linjian Tang, Zushu Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034571

202-212A fast handover scheme based on multiple mobile router cooperation for a train-based mobile network
Zhiwu Huang, Yingze Yang, Huosheng Hu, Kuo-Chi Lin
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034572

213-221An intelligent visual hand motion tracking system for home-based rehabilitation
Yi Zhang, Yuan Luo, Ling Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034573

222-229Small UAV controlled by an online adaptive fuzzy control system
Tongyue Gao, Jinjun Rao, Zhenbang Gong, Jun Luo, Wei Ding, Xinwen Gao
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034574

230-237A novel information fusion based FTT algorithm for a driver fatigue monitoring system
Qiufen Yang, Weihua Gui, Huosheng Hu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034575

238-245Distributed model predictive control for multi-agent systems with coupling constraints
Wei ShanBi, Baocang Ding, Chen Gang, Chai Yi
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034576

246-254Gearbox incipient fault diagnosis using feature sample selection and principal component analysis
Weihua Li, Yabing Xu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034577

255-262Study of weak high-frequency CW signal detection based on stochastic resonance
Jinzhao Lin, Guojun Li, Xiaona Zhou, Daojun Zhou, Tianggang Shi, Yong Jiang
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034578

263-271Real-time gait classification based on fuzzy associative memory
Jun Zhang, Zhijing Liu, Hong Zhou
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034579

272-280Natural ceiling features based self-localisation for indoor mobile robots
Liwei Han, De Xu, Yi Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034580

281-291Aggregation behaviour analysis, modelling and control of anisotropic stochastic swarm systems
Zhibin Xue, Jianchao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034582

292-300Application of advanced fault diagnosis technology in electric locomotives
Lixin Lin, Xinhua Jiang, Zhiwu Huang, Huosheng Hu
DOI: 10.1504/IJMIC.2010.034581