Journal cover image

Browse issues


Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Embedded Systems

2018 Vol. 10 No. 3

 

PagesTitle and authors
181-187Multiple features fusion for facial expression recognition based on ELM
Lingzhi Yang; Xiaojuan Ban; Yitong Li; Guang Yang
DOI: 10.1504/IJES.2018.091775

188-195Research of dynamic load balancing based on stimulated annealing algorithm
Huyin Zhang; Kan Wang
DOI: 10.1504/IJES.2018.091777

196-202Differential-linear cryptanalysis of SIMON32/64
Yanqin Chen; Wenying Zhang
DOI: 10.1504/IJES.2018.091778

203-216Efficient VLR group signatures for smart cards
Kamil Kluczniak; Lucjan Hanzlik; Jianfeng Wang
DOI: 10.1504/IJES.2018.091780

217-224Mechanical amelioration to improve hexapod robot speed
Long Gao; Jianping Yin; En Zhu; Tianhang Liu; Wei Chen; Minghui Qiu
DOI: 10.1504/IJES.2018.091783

225-232A lightweight and efficient encryption scheme based on LFSR
Guangfu Wu; Keke Wang; Jinjun Zhang; Jiguang He
DOI: 10.1504/IJES.2018.091785

233-240Electric power communication bandwidth prediction based on adaptive extreme learning machine
Li Di; Zheng Zheng; Song Wang; Ruidong Zhang; Min Xia; Kai Hu
DOI: 10.1504/IJES.2018.091786

241-247Spatial descriptor embedding for near-duplicate image retrieval
Yunlong Wang; Zhili Zhou
DOI: 10.1504/IJES.2018.091787

248-256A method for electric load data verification and repair in home environment
Qi Liu; Shengjun Li; Xiaodong Liu; Nigel Linge
DOI: 10.1504/IJES.2018.091788